Revize elektrických zařízení

Provádíme veškeré revize elektrických zařízení do 1000V a nad 1000V, včetně prostorů s nebezpečím výbuchu.

  • rodinných domů
  • bytů
  • provozoven
  • průmyslových objektů
  • škol
  • zdravotnických zařízení
  • čerpacích stanic pohonných hmot
  • VN do 35kV

V případě zájmu klienta zajistíme technickou údržbu i případnou opravu zjištěných závad revidovaného zařízení.