Revize pracovních strojů

Provádíme ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204 – 1 ed. 2 čl. 18 a přidružených norem.

Platí pro používání elektrických, elektronických a programovatelných elektronických zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.